THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Gà Tronmgf.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Phùng Vân
image001.F.jpg Xin giới thiệu bài thơ góp vui của NHT
dánh ghen.jpg   Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
Gia giò.jpg  Xin giới thiệu ba bài thơ vui của Vũ Giang
im13177060321.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui nhân ngày 8/3
Hoài coThawng Long.jpg  Xin mời thưởng thức chùm thơ vui
  tay_thi.1.jpg Xin giới  thiệu bài thơ vui của Bà Tú Ý