THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Hài hước.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui Kén vợ
mh_congchuc1.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của nhiều tác giả
Tranh vui hai nửa.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh
 ran0605131-386d5.jpg  Con gì đây ? -Những bài thơ đố vui
Gà Tronmgf.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui của Phùng Vân
image001.F.jpg Xin giới thiệu bài thơ góp vui của NHT
dánh ghen.jpg   Xin giới thiệu chùm thơ xướng họa
Gia giò.jpg  Xin giới thiệu ba bài thơ vui của Vũ Giang