THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Một số hình ảnh về ngày hội thơ Đương toàn quốc
Hôm nay 21/3/2010 tai Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra
ngày Hội thơ Đường toàn quốc
Môt số hình ảnh
Ngày Hội thơ Mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long
Một số hình anh Hội thơ mừng đại lễ
Chùm anh Nhất Tâm