THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
IMG_6380.F.jpg  Ban chấp hành chi hội nhận quyết đinh và ra mắt
IMG_5692.1F.jpg  Hôm qua tại Chùa Cổ Lễ H. Trực Ninh, Nam Định đã diễn ra ngày hội thơ Đường tỉnh Nam Định. Sau đây ...
IMG_5431.F.jpg Ngày Hội thơ Đường toàn quốc lần thứ VIII tại Thanh Hóa là một thành công hết sức tốt đẹp là một sự ...
IMG_5043.1.jpg Hôm qua 22/11 Chi hội UNESCO thơ Đường Hải Phòng Tổ chức Hội nghị tổng kết & ra mắt tập thơ " Hải ...