THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

IMG_6187.jpg Sáng 23 thang 10 năm 2013 tại Trung tâm hội nghị phố núi Tân Yên đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Chi hội thơ Đường huyện Tân Yên và ra mắt thi phẩm "Thơ Đường Tân Yên tập IV". Sau đây là một số hình ảnh :
IMG_5692.1F.jpg  Hôm qua tại Chùa Cổ Lễ H. Trực Ninh, Nam Định đã diễn ra ngày hội thơ Đường tỉnh Nam Định. Sau đây ...
IMG_5431.F.jpg Ngày Hội thơ Đường toàn quốc lần thứ VIII tại Thanh Hóa là một thành công hết sức tốt đẹp là một sự ...
IMG_5043.1.jpg Hôm qua 22/11 Chi hội UNESCO thơ Đường Hải Phòng Tổ chức Hội nghị tổng kết & ra mắt tập thơ " Hải ...
IMG_4853.F.jpg Một số hình ảnh về buổi giao lưu - tại chùa Long Đẩu xã Sài Sơn , Quốc Oai , Hà Nội.  Ảnh Hoàng ...