THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Chi hội Phủ Quốc lại thêm một thành tích mới
Luu niem .F.jpg 

      Vừa qua Chi hội thơ luật Đường Phủ Quốc , Quốc Oai , Hà Nội đã tổ chức ra mắt Thơ Đường Phủ Quốc( như đã giới thiệu trong mục tác giả & tác phẩm) . Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi ra mắt tác phẩm trên. ( ảnh của Chi hội)