THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

image002.jpg Xin gửi tới các Chi hội Công văn số 02/22014 của Hội
1291906251-nam-moi-2.jpg  Xin giới thiệu chùm câu đối đón xuân Giáp Ngok , do Ngọc Châu biên tập
IMG_6380.F.jpg Ông chủ tịch chi hội nhận quyết định
cùng Ban chấp hành Chi hội ra mắt
Chi hoiTan yen .F.jpg Hội viên Chi Hội Tân Yên