THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Thông báo về " Hành trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó năm 2019

 An thien duong.jpg Thông báo này thay cho Công văn gửi các Chi hội

Hoa-chia-buon- TUYEN.jpgXin Thông báo

Những hoạt động mới của Hội

    Lo go.1.jpgV/V THU NỘP BÀI CHUẨN BỊ BẢN THẢO CHO “THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM” ...

 NGAY HOI VUNG TAU.jpgThông báo khẩn 

Huy Hieu chinh.F.jpgDưới đây là Giấy mời đã gửi tới các Chi hội.