THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Co Tho.jpg

Sau thành công của Ngày hội thơ Đường toàn quốc lần thứ VI tổ chức tại Bắc Giang (15-3-2011), lần này với sự bảo trợ của UBND tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp tổ chức của Hội UNESCO thơ Đường Việt Nam - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, một không gian thơ Đường hòa quyện với “miền mây nước huyền thoại”, càng làm cho hồn thơ thêm bay bổng. Trên 650 đại biểu từ mọi miền đất nước về Hạ Long tham dự ngày hội, càng khẳng định vị trí Đường thi trong lòng người Việt...