THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ.jpg  SỰ KHÁC NHAU GIỮA THƠ ĐƯỜNG  THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Bia sach.jpg  Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ Tịch vĩ Đại Nhà văn hóa lớn của Nhân dân ta và thế giới xin giới ...

101103071340.jpg Xin giới thiệu bài viết mạn đàm thể thức sáng tác Hai bài thơ :

GuitarDMC.gif Xin giới thiệu một vài ý bàn  thêm về thơ luật Đường
Côn dảo 2.bmp Xin trân trọng giới thiệu bài viết của thi huynh Trần Như Tùng
Hàn sơn 2.jpg Xin giới thiệu một bài viết về thể luật Đường