THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

chuatq.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Linh Tâm, trong nhóm yêu thích sáng tác, nghiên cứuThơ luật Đường để chúng ta cùng ...
(1)choi.jpg Xin giới thiệu bài viết của tác giả ĐQL
Cau Ham rong.jpg  Sau thắng lợi việc  cộng tác tổ chức Ngày Hội thơ Đường luật VN . Chi hội Thơ Đường ...
Den Hung.jpg Xin giới thiệu toàn văn Thể lệ cuộc thi thơ Đường luật của Chi Hội Phú Tho chào mừng Ngày hội thơ ...