THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Hàn sơn 2.jpg Xin giới thiệu một bài viết về thể luật Đường
Đồng Nai.jpg  

 Xin giới thiệu một bài viết cùng tham khảo ...

IMG_4168.1.jpg   Xin giới thiệu một bài viết suy nghĩ về thơ luật Đường

Hoang hạc.jpg Xin giới thiệu bài viết của Ngọc Thanh theo Đôn Thư

Trăn răm.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Ngọc Châu
1090117093610.jpg Xin giới thiệu giai thoại vê thêm bớt từ trong thơ luật Đường