THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Bóng tháp.jpg  Bà Huyện Thanh Quan (1805-1848) tên thật là Nguyễn Thị Hinh,
Bia sach.jpg  Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ Tịch vĩ Đại Nhà văn hóa lớn của Nhân dân ta và thế giới xin giới ...

101103071340.jpg Xin giới thiệu bài viết mạn đàm thể thức sáng tác Hai bài thơ :

GuitarDMC.gif Xin giới thiệu một vài ý bàn  thêm về thơ luật Đường
Côn dảo 2.bmp Xin trân trọng giới thiệu bài viết của thi huynh Trần Như Tùng