THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

chuatq.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Linh Tâm, trong nhóm yêu thích sáng tác, nghiên cứuThơ luật Đường để chúng ta cùng ...
(1)choi.jpg Xin giới thiệu bài viết của tác giả ĐQL
Cau Ham rong.jpg  Sau thắng lợi việc  cộng tác tổ chức Ngày Hội thơ Đường luật VN . Chi hội Thơ Đường ...
Den Hung.jpg Xin giới thiệu toàn văn Thể lệ cuộc thi thơ Đường luật của Chi Hội Phú Tho chào mừng Ngày hội thơ ...