THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....


hoa quynh. F.jpgXin giới thiệu bài viết của Quế Sơn Du Tử
IMG_9250.1.jpgGiáo sư Hoàng Chương, CT Hội thơ Đường Việt Nam Khai mạc
Hoi tho ,Viet Nam.F.jpg  Bài viết của Nhà báo Đình Phượng
Hoi thao To Huu..1 F.jpgQuang cảnh Hội trường
IMG_8037 .  copy.jpgTrao cờ chuẩn bị cho ngày hội thơ Đường toàn quốc lần thứ XI
 1373632015_chim9.gifXin trân trọng giới thiệu bài viết cảu nhà giáo Phan Chúc

Anh Nam Định.jpg  Xin trân trọng giới thiệu bài viết của 
   Đặng Văn Nam về Chi hội ...