THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Hoa động.gif        Những mối  tình duyên thắm sử xanh: Viên Mai (học giả đời Thanh) khẳng định : Thi giả do tình sinh giả dã.Tình sở tối tiên mạc phi nam nữ (có tình, trước hết là tình yêu nam nữ, sinh ra thơ).

Cô gái.jpg Tấm ảnh " Thiếu nữ năm võng" tới bài thơ " Ru em" của Ngô Toàn Thắng - Hà Nội xin được trân trọng ...

Dem sinh nhat.jpg Xin giới thiệu bài thơ Nàng Quỳnh của Ngô Thái - Phú Thọ
110417045337.jpg Xin giới thiệu một nét chơi thơ Đường luật của Vũ Giang TP Hồ Chí Minh