THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

261524.gifKỷ niệm 129 năm Ngày sình Chủ tịch Hồ Chi Minh xin giới thiệu bài viết của T/S Đinh Nho Hồng  để chúng ta cùng nghiên cứu.

Choa nam 2019.jpgXIn được giới thiệu
 hoahocduong-21790.jpgXin được giới thiệu bài viết 
Van nghe Hoi .1.F.jpgXin được giới thiệu bài viết của Hanh Nguyên
DanTyBa.gifXin được tiếp tục giới thiệu phần 2 bài viết của G/s  Nguyễn Khắc Phi
DanTyBa.gifXin giới thiệu bài viết của Giáo sư T/S Nguyễn Khắc Phi
Hoa dao.jpg Xin được giới thiệu