THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

CLB tho duong.jpg Cuối tháng 7 vừa qua , sau Đại hội lần thứ nhất khóa 2012- 2015 CLB thơ Đường Hà Nội đã chính thức cho ra mắt bạn đọc Trang  Website “ Thơ Đường Hà Nội” .
Một câu lạc bộ thơ Việt 700 năm trước (12/01/2011)
Từ bảy thế kỷ trước, ở nước ta đã có một Câu lạc bộ thơ, nếu không muốn nói là một Hội nhà thơ của nước Việt, mà người đứng ra sáng lập là danh nhân Trần Quang Triều
Quần thể di tích cố đô Huế
Quần thể di tích cố đô Huế
Huế là một trong cai nôi thơ Đường, là di sản văn hóa
Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4.
Giữa Brussels nhớ về Hội Lim
Xem những bức ảnh bạn bè chia sẻ về Hội Lim quê nhà, trong lòng tôi không khỏi cảm giác bồi hồi, nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhớ ngày Hội Lim với những giọng hát quan họ trong vắt ...