THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO CHUYỂN TRANG WEBSITE MỚI CỦA HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
    Từ ngày 14/5/2020 trang THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT của Hội Thơ Đường luật Việt Nam sẽ đổi mới thành THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM. Trên trang này có thêm một số đề mục mới để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.
       Địa chỉ truy cập trang THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM:  thoduongluatvietnam.com
Kính mong các Hội, Chi hội thơ Đường luật cơ sở cùng tất cả bạn đọc quan tâm xây dựng trang Website của Hội để  nâng cao chất lượng phục vụ các bạn đọc .
           Xin trân trọng cảm ơn!

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                       Nguyễn Quang Chính