THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Con thuyền.jpg  Đôi dòng cảm nhận về bài thơ: KỶ NIỆM MỘT DÒNG SÔNG
im12831072881.jpg Xin giới thiệu Bài thơ " Chị tôi"
Cái quạt.jpg  Xin giới thiệu bài viết của Đặng Phụ
Quả mít.jpg Quả mít của nữ sĩ Hồ Xuân Hương là một bài thơ hay & sâu sắc . Dân dã về ngôn từ, thâm túy về ý thơ .
Bánh xe quay.jpg Xin giứoi thiệu bài cảm nhận bài thơ " Nợ " của Duy Cách
dh3.jpg  Xin giới thiệu bài viết của nhà giáo Phan Chúc