THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Co gai Hue.jpgXin giới thiệu bài viết của nhà giáo Phan Chúc
Thieu nu .F.jpgXin giới thiệu bài viết của Châu Thạch , Đà Nẵng
Co gai Hue.jpgXin được giới thiệu cùng bạn đọc
songque.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Tác giả Nguyễn Văn Thụ
với bài cảm nhận bài thơ của Tác giả Nguyễn ...