THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
Co gai Hue.jpgXin giới thiệu bài viết của nhà giáo Phan Chúc
Thieu nu .F.jpgXin giới thiệu bài viết của Châu Thạch , Đà Nẵng
Co gai Hue.jpgXin được giới thiệu cùng bạn đọc
songque.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Tác giả Nguyễn Văn Thụ
với bài cảm nhận bài thơ của Tác giả Nguyễn ...
151933_2.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Hoàng Anh
hoa quynh. F.jpgXin trân trọng giới thiệu bài viết của Anh Tiến