THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

      


          Cụ Ngô Tiên Sinh ( Cụ Ngô Linh là cụ của nhà thơ Ngô Quốc Chỉnh) ở xã Thụy Hương xưa là Thụy Dương huyện Chương Mỹ, Hà Nội là người nổi tiếng tài cao học rộng của tỉnh Hà Đông. Trong kỳ thi hội thời vua Bảo Đại, cụ Ngô Linh bị đánh trượt vì bài thi phạm húy. ( Cụ ghi địa chỉ là xã Thụy Dương, phạm húy nhà vua là Vĩnh Thụy).
Ra về do chán nản cụ bị loạn chữ. Trong thời gian này cụ đã làm một bài thơ nổi tiếng một vùng, lưu truyền hậu thế, đó là bài thơ:

            NÓI KHOÁC

Làm cha ông Phủ, chú ông Nghè
Nói khoác cho trời với đất nghe
Sức khỏe: Hạng Vương - Cho một búng!
Cờ cao: Đế Thích - Chấp đôi xe!
Nhẩy tùm xuống biển lôi tàu lại
Chạy tót lên non cõng hổ về
Bữa nọ ra chơi miền hải đảo
Một đàn Tiên nữ phải lòng mê.

                                  Ngô Linh

(Quang Chính viết theo lời kể của nhà thơ Ngô Quốc Chỉnh)