THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Vòng hoa. f.jpg. Đầu tháng 5 vừa qua Nghệ sĩ Bành Thông Chủ tịch CLB thơ Việt Nam mắc căn bệnh hiểm nghèo nên không qua khỏi . Ông đã thanh thản ra đi để lại một công trình thơ đồ sộ - CLB thơ Việt Nam
  BBT Thơ Đường đất Việt chân thành chia buồn với gia quyến và các bạn thơ. Và sau đây giới thiệu chùm thơ xướng họa của nhiều Tác giả tiễn biệt Nghệ sĩ Bành Thông do Ngô Thái Biên tập