THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Xướng họa Đường thi:

Lời giới thiệu của nhà thơ Đỗ Minh Tâm - Thái Bình:
                                                                  HỌA HẠN VẬN

Xướng họa là thú chơi thơ tao nhã của người phương Đông từ xưa đến nay vào lúc thăm thú cảnh quan hay khi trà dư tửu hậu. Muốn chơi xướng họa thơ người chơi phải rành luật thơ, lại phải thâm thúy, nhạy cảm mới ứng đối được.. Trong những dịp giao lưu thù tạc, bạn bè rủ nhau xướng họa để bày tỏ cảm xúc, ý tứ, quan điểm trước một cảnh quan danh thắng, một hiện tượng đời sống xã hội, hay một tư tưởng triết học nào đó…Bắt đầu một người làm một bài thơ thất ngôn bát cú để những người khác họa theo…Có rất nhiều luật lệ cho trò chơi xướng họa và có rất nhiều kiểu xướng họa.
Trong stt này, tôi chỉ kể một kiểu HỌA HẠN VÂN rất khó mà Văn Học sử VN đã ghi lại của mấy TÀI TỬ thơ thời Nguyễn :
Ngày xưa ông Đào Sĩ Nhã thách ông Phan Mạnh Danh làm một bài thơ Nôm thất ngôn bát cú luật Đường với các điều kiện sau:
- Đầu đề: XUÂN KHUÊ – ( phỏng dịch là : Gái trẻ phòng the )
- Hạn 5 vần : CHỜ - HỜ - THƯA - TƠ - THƠ - Phải dùng 19 chữ: MỘT HAI BA BỐN NĂM SÁU BẢY TÁM CHÍN MƯỜI , TRĂM NGÀN VẠN , ĐÔI CẶP NỬA , TRƯỢNG THƯỚC TẤC. ….( Như vậy, ngoài 24 chữ mà tôi đã viết hoa phải có trong bài thơ với niêm luật rất khắt khe…chỉ có 56 chữ , còn phải cho người đọc hiểu được đây là tâm sự của người đàn bà trẻ ( XUÂN ) nơi phòng the ( KHUÊ ).
Tôi thấy người xưa thích CHƠI KHÓ trong những cuộc thách đố thú vị nên cũng muốn thử tham gia ( mặc dù trò này rất KHÓ CHƠI…kkk )

                                                             Đỗ Minh Tâm

                 XUÂN KHUÊ
( Bài họa của Phan Mạnh Danh )

MỘT mong HAI đợi BỐN BA CHỜ
MƯỜI hẹn đêm trăng TÁM hững HỜ
NỬA gối NĂM canh gà gáy giục
TẤC mây SÁU cánh nhạn tin THƯA
TRĂM lần CẶP mắt ĐÔI hàng lệ
CHÍN khúc bên lòng VẠN mối TƠ
NGÀN TRƯỢNG thành sầu đo THƯỚC khó
Biếng đem BẢY vẻ dệt nên THƠ.
                                              Phan Mạnh Danh

              XUÂN KHUÊ

( Bài họa của MinhtamDo )

NGÀN TRƯỢNG xa thương MỘT dạ CHỜ
THƯỚC nào đo được TấC tình THƠ
BỐN phương TÁM cõi TRĂM miền lạnh
CHÍN nhớ MƯỜI mong VẠN nẻo HỜ
Nhật nguyệt ĐÔI vầng HAI sắc diện
Dâu tằm mấy CẶP NỬA màu TƠ
BA chìm BẢY nổi dòng trôi dạt
SÁU khắc NĂM canh tiếng mõ THƯA
                                       Đỗ Minh Tâm 


Bài họa của Dương Đoàn Trọng :


               XUÂN KHUÊ

TRĂM NGÀN VẠN ý gửi vào THƠ
MỘT NỬA vầng trăng mãi đợi CHỜ
TÁM núi MƯỜI sông ĐÔI én lạc
NĂM đèo SÁU dốc CẶP uyên HỜ
HAI BA tiết đổi rơi dòng lệ
BẢY CHÍN mùa tàn rối sợi TƠ
THƯỚC TẤC nào đo lòng BỐN biển
Tin từ mỗi TRƯỢNG cứ dần THƯA

                              Dương Đoàn Trọng
                                       15-3-2020

Bài họa của Quang Chính:

              XUÂN KHUÊ

CHÍN đợi MƯỜI mong MỘT dạ CHỜ
TRĂM NGÀN VẠN trách mối duyên HỜ
BA năm BẢY tháng dòng thư cạn
SÁU khắc NĂM canh cánh nhạn THƯA
BỐN TRƯỢNG gió lùa sầu gối NỬA
HAI hàng lệ chảy tủi phòng TƠ
TÁM câu Đường luật - Cầu Ô THƯỚC
ĐÔI CẶP tâm tình gửi TẤC THƠ.

                        Quang Chính – 16/3/2020

Bài họa của Tào Mạt ( Vi Lượng) - Hòa Bình:

XUÂN KHUÊ

Sầu lên muôn TRƯỢNG đắp mong CHỜ
Duyên phận TRĂM NĂM chịu cảnh HỜ
CHÍN nhớ MƯỜI mong mòn TẤC dạ
MỘT thề HAI hẹn lỗi đường TƠ
Kết ĐÔI, BA BỐN lần sai ước
Sánh CẶP, TRĂM NGÀN mối vẫn THƯA
SÁU đắn BẢY đo nhầm TẤC THƯỚC ?
VẠN niềm tâm sự gửi vào THƠ.

16 - 3 - 2020
ViLượng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và mọi người đang chơi nhạc cụ
Không có mô tả ảnh.