THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ NGÔ HOÀI CỔ - NAM ĐỊNH & BÙI NGUYỆT
22-03-2020

DÒNG CHÂU

Đôi bờ vấn vít một dòng Châu,
Lúa tốt, ngô tươi, rực sắc mầu!
Sớm buổi long lanh ngàn cánh sóng,
Chiều tà lấp loáng mấy thuyền câu.
Long Sơn Đọi đỉnh in trời lộng,
Thổ Hạ Lam cầu nối bến sâu.
Nước bạc, non xanh, trời Phủ Lý,
Đôi bờ vấn vít một dòng Châu!


160319 Ngô Hoài Cổ
(Ảnh từ internet)

***
Bài thơ DÒNG CHÂU hay quá! đã gợi lại cảnh làng quê ở nơi xa xứ.
Bùi Nguyệt. Chemnitz, Germany

NƠI MIỀN NHỚ
(Họa bài" DÒNG CHAU" Thủ vỹ ngâm)

Thánh thót đêm dài những giọt châu
Xa quê kỷ niệm chẳng phai mầu
Dòng sông xao xuyến thuyền buông mái
Mặt nước bập bềnh cá cắn câu
Vời vợi người đi tình thắm đượm
Nôn nao bến đợi nghĩa đằm sâu
Đầu non trăng gác nơi miền nhớ
Thánh thót đêm dài những giọt châu.

Bùi Nguyệt. Chemnitz, Germany

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Tác giả