THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

CHUYÊN SAN 19 VÀ TẬP XV CỦA HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM CHUẨN BỊ RA MẮT
16-03-2020
                                               THÔNG BÁO KHẨN

          Hiện nay CHUYÊN SAN 19 CỦA HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM đang tiến hành in. Chi hội Đà Nẵng đã đăng ký mua 140 cuốn ( Riêng Chủ tịch Hồ Văn Chi mua 100 cuốn).
         Kính đề nghị các Hội Cơ sở, các Chi hội, Câu lạc bộ thơ Đường luật trong cả nước khẩn trương đăng ký số lượng mua  CHUYÊN SAN SỐ 19 và THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM TẬP XV với Văn phòng Hội để Ban thường trực biết số lượng cần in, chúng tôi sẽ gửi 2 thi phẩm này về các đơn vị cùng một lần.
 ( Việc mua  các Tập san và Tập THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM TẬP XV là một trong các tiêu chuẩn thi đua năm 2020 để đánh giá, xếp loại).
            Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                Nguyễn Quang Chính
Tác giả