THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ LIÊN BUI - NAM ĐỊNH
13-03-2020
LỠ CẢ MÙA XUÂN

Chẳng thấy niềm vui chỉ thấy sầu
Đầu năm nạn dịch nghĩ mà đau
Chùa không mở lễ chuông rè tiếng
Hội chẳng người khai tủi bóng cầu
Lớp nghỉ thầy lo buồn nẫu dạ
Sân trường trẻ vắng nụ cười đâu?
Mùa du lịch mở mà thưa khách
Rắc nhẹ làn mưa cảnh cũng rầu.

10.3.2020 - Lien Bui
Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời
Không có mô tả ảnh.
Tác giả