THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ BÙI NGỌC HÀ
05-03-2020

CHÙA TÂY PHƯƠNG

Cổ kính, Tây Phương tụ khí thiêng
Biết bao La Hán vẫn đang thiền
Đớn đau nhíu trán nhìn trần thế
Quằn quại chau mày ngẫm cõi Tiên
Như muốn mọi người thêm phúc đức
Lại mong dân chúng bớt truân chuyên
Đài Sen toả rộng nâng chân Phật
Đem phúc an khang đến mọi miền.

                                      Bùi Ngọc Hà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, hoa, thực vật, cây và ngoài trời
Tác giả