THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ NGÂN KIM THÁI BÌNH
04-03-2020


CHÀO  THỜI  COVID!

Chào thời covid  ngậm ngùi cay
Tình cảm  tâm tư  muốn giãi bày
Nhật Bản  gập mình  khi đón khách
Thái Lan  tay chắp  cúi đầu may
Chân đưa chạm gặp Tàu chào hỏi
Thân khự chối từ Đức bắt tay
Mới thấy muôn màu quanh sự sống
Ngăn dòng lây nhiễm thế mà hay !

Kim Ngân- 04-3- 2020  Thời covid-19
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và bộ vét
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời
Tác giả