THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ NGUYỄN MINH TUẤN - PHỐ NỐI, MỸ HÀO, HƯNG YÊN
04-03-2020

SONG LUÂN
(Khoán thủ chiết tự-Ngũ độ thanh)

S...ặc sỡ ngàn hoa sưởi nắng vàng
O...ng vờn bướm lượn thoả mùa sang
N...hành Lan trắng nở thơm ngào ngạt
G...iỏ Cúc vàng khoe đẹp ngỡ ngàng!
L...ả lướt gò cao vài ngọn Liễu
U...m tùm chậu nhỏ mấy cành Măng
Â...n tình thấm đượm trong vườn cảnh
N...ắng sưởi ngàn hoa sặc sỡ vàng

           Nguyễn Minh Tuấn, bút danh:  Songluan 
Tác giả