THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN TẬP THƠ " CHÂN DUNG NỮ TÁC GIẢ THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI"
20-02-2020
HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊỆT NAM
Số: 13/TB-HTĐ                                                      Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                              Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2020

                                               THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC

                          BAN CHẤP HÀNH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
                  V/v xuất bản tập thơ “Chân dung nữ tác giả Thơ Đường luật ViệtNam đương đại”, 
     kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp  Phụ nữ Việt Nam  (20/10/1930- 20/10/2020)

          Thiết thực kỉ niệm 90 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và kỉ niệm 15 năm thành lập Hội Thơ Đường luật Việt Nam(2005-2020), Thường trực BCH Hội Thơ Đường luật Việt Nam chủ trươngxuất bản, phát hành tập thơ “Chân dung nữ tác giả Thơ Đường luật Việt Nam đương đại” năm 2020.
      Nguồn thơ tuyển chọn trên các ấn phẩm của Hội đã phát hành, trên facebook của các tác giả nữ.
Đối tượng chọn là Hội viên của Hội, các bạn thơ ở trong nước và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.
Thơ được chọn in là thể tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú nội dung tả tình, tả cảnh, tả vật, tả việc, tâm sự qua cảm xúc chân thực. Những bài châm biếm, đả kích, dung tục, ủy mị, những bài không đúng với luật thơ Đường, phạm nhiều lỗi bệnh thông thường sẽ không được chọn…
Mỗi tác giả gửi về 2 đến 6 bài để Ban biên tập tuyển chọn đưa vào tập.
Hội cơ sở (Hội cấp tỉnh, Chi hội, Câu lạc bộ) hoặc các tác giả, nhóm tác
giả gửi tác phẩm về theo địa chỉ Eamail: ducthu678@gmail.com trước ngày 25/3/2020. Sau ngày đó bài gửi về sẽ không sử dụng.
       Đề nghị các ông (bà) Chủ tịch các Hội, Chi Hội hoặc Chủ nhiệm các Câu lạc bộ thơ Đường luật toàn quốc thông báo, đôn đốc các thi nữ gửi bài ( Đã được cơ sở biên tập) gửi về BAN BIÊN TẬP  Hội thơ Đường luật Việt Nam trước ngày 25/3/2020.
  Trên cụm bài gửi về cần đầy dủ: Ảnh chân dung (cỡ 4x6), thông tin cá nhân như họ và tên thật, bút danh (nếu có), năm sinh, địa chỉ hiện nay, nếu là hội viện ghi rõ tên Hội, chi hội, Câu lạc bộ thơ Đường luật địa phương, số điện thoại, hộp thư điện tử nếu có (email). Thiếu các thông tin trên, Ban Biên tập không sử dụng tác phẩm; đồng thời chỉ nhận bài gửi bằng Email mà không tiếp nhận bài gửi qua bưu điện.
Ban biên tập sẽ thực hiện nguyên tác, không can thiệp câu chữ, ý tứ và niêm luật. Tác giả tự chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình.
Nếu có đủ nguồn tài trợ, mỗi tác giả in tác phẩm trong sách sẽ được tặng 01 cuốn. Tác giả nào có nhu cầu cần thêm sách thì đăng kí về Ban biên tập:
 Ông Nguyễn Đức Thụ (ĐT: 0866581940) 
hoặc Chánh Văn phòng ông Nguyễn Quang Chính (ĐT:0396222368).
  Sách bán theo quy chế nội bộ, giá sẽ thông báo sau.Tiền mua sách xin chuyển về tài khoản của Hội,Văn phòng sẽ gửi ấn phẩm về tận địa chỉ tác giả.
Thời gian chọn, biên tập và xuất bản, phát hành: Từ tháng 4 đến tháng 9/2020 để kịp ra mắt trước ngày 20/10/2020.
Thường trực Ban Chấp hành Hội Thơ Đường luật Việt Nam kêu gọi các hội viên nữ, các tác giả nữ hãy vì tinh thần tôn vinh sự sáng giá của các thi phẩm thơ Đường luật Việt Nam, chung tay góp phần xây dựng Hội, làm cho tác phẩm xứng tầm vị thế phụ nữ trong lĩnh vực thơ Đường luật cũng là tôn vinh tài năng của chị em trong việc bảo tồn, sáng tạo thi ca đương đại.

Nơi nhận:                                                                  TM/ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH                                                                                                                              
- Các cơ sở Hội cơ sở; HỘI ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM               P. Chủ tịch Phụ trách Hội
- Các Phó Chủ tịch Hội; Phó Chủ tịch-Trưởng ban biên tập
- Lưu VP Hội                                                                                     Kim Quốc Hoa
                                                                                                              (Đã ký)


Tác giả
Các tin khác