THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ XƯỚNG HỌA CỦA HỒNG SƠN - THANH HÓA
16-02-2020

Bài xướng:

     VÃN CẢNH NON HỒNG

 

Danh lam thắng cảnh chốn non Hồng

Mây khói,trăng ngàn quyện gió thông...

Đêm xuống lòng hồ ngưng tiếng vạc

Sáng ra lưng núi vọng chuông đồng

Dấu xưa còn đọng tình non nước

Tích cũ trải dày nghĩa núi sông

Cột đá - rêu phong, dòng lịch sử

Ghi công con cháu giống Tiên Rồng.

 

Nguyễn Tiến Vũ - 2-2020

 

Bài họa:

VÃN CẢNH NON HỒNG

 

Vãn cảnh du xuân dãy núi Hồng

Nhìn mây quyện lá, đá chen thông

Xem Chim sải cánh, hoa vờn bướm

Ngắm cá đùa trăng, lúa quyện đồng

Kìa nắng băng triền thêu dáng nước

Này mưa xẻ động dệt hình sông

Đây Chùa thiên cổ ngời trang sử

Nọ Động rong rêu toả bóng Rồng

 

                     Nguyễn Văn Báu

 

Tác giả