THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

XƯỚNG HỌA THƠ VÕ LÀNG TRÂM - NHA TRANG
16-02-2020


x
image.png

Bài xướng: NGUYÊN TIÊU BUỒN
                                     
Nguyên tiêu lặng lẽ đã xa rời
Hé cửa ngồi nhìn chẳng muốn chơi
D
ạo phố che mồm lo chuốc bệnh
Ăn hàng đụng dịch ngại tàn đời
Cũng ưa nhậu nhẹt ai nào rủ
Phát ớn Coro (na) bạn né mời
Phố biển bên nhau vui xướng họa
Văn thơ tếu táo ngắm trăng ngời .


             Võ Làng Trâm -Nha Trang

                   
Bài họa:
 
 

BUỒN ƠI TẾT NGUYÊN TIEU !
 

Tết nhất năm nay nỏ muốn rời
Đương còn hương vị kéo dài chơi
Nào ngờ phố xá thưa người vảng
Đâu biết tai ương khổ cảnh đời
Dịch bệnh thê lương không dự báo
Nguyên Tiêu ảm đạm chẳng buồn mời
Vần thơ mệt mỏi hàng nghiêng ngã
Thi sĩ nhìn trăng mắt kém ngời


                     Tâm Thành

Kết quả hình ảnh cho ngồingó trang thu

Tác giả