THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

CHÙM XƯỚNG HỌA THỂTUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN DO XUÂN LỘC BIÊN TẬP
15-02-2020
CHÙM XƯỚNG HỌA THỂTUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN
DO XUÂN LỘC BIÊN TẬP

Bài xướng:
THI TƯỚNG HUỲNH VĂN NGHỆ (1)       
       (Tung hoành trục khoán)

TỪ vùng chiến sự thế tiên phong
ĐỘ ấy binh đao quyết một lòng
MANG súng diệt thù tâm tỏa sáng
GƯƠM vung trừ ác dạ ngời trong
ĐI đầu trận tuyến mười năm chẵn
MỞ lối khu Đ chín tháng ròng
CÕI mộng luôn nghiêng về hướng Bắc
TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG!

Xuân Lộc (CH Hàn Thuyên)
(1) Câu khoán được lấy từ bài thơ “Nhớ Bắc” của “Thi tướng rừng
xanh” Huỳnh Văn Nghệ.

Các bài họa:
1. ĐI CHIẾN ĐẤU
TỪ trong huyết quản khí xung phong
ĐỘ nóng trào dâng bỏng cháy lòng
MANG nặng tinh thần luôn phấn khởi
GƯƠM ngời lý tưởng mãi tươi trong
ĐI đường thắng lợi quên mưa xối
MỞ lối thành công mặc nước ròng
CÕI lạ những đêm hoài kỷ niệm
TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG!
Phạm Văn Dương (CH TP Vũng Tàu)

2.TRIỀU NHÀ NGUYỄN
TỪ khi Chúa Nguyễn quyết tiên phong
ĐỘ ấy Trịnh Tùng quả ác lòng
MANG hận ghét ghen thù ngoại tộc
GƯƠM đao quyết tử đánh bề trong
ĐI về Thuận Hoá dương cờ nghĩa
MỞ đất Triệu Phong thuận nước ròng
CÕI ấy cơ đồ nên nghiệp lớn
TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG.
Hong Nguyen (CH TP Hải Phòng)

3.NHỚ CHÚA TIÊN NGUYỄN HOÀNG
TỪ khi nhận lãnh ấn tiên phong
ĐỘ ấy Chúa Tiên đã một lòng
MANG hận rời xa nơi đất Bắc
GƯƠM thiêng tìm đến xứ Đàng Trong
ĐI về Thuận Hóa vùng eo thắt
MỞ tới Quảng Nam nước lớn ròng
CÕI ấy Hoành Sơn yên vạn đại
TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG!
Nguyễn Văn Mười

4. HUỲNH THI TƯỚNG
TỪ khi áo trận khoác oai phong
ĐỘ tuổi thanh xuân máu rực hồng
MANG gánh sơn hà tâm chẳng đục
GƯƠM đeo thơ phú dạ thêm trong
ĐI càn, giặc Pháp luôn thua mãi
MỞ trận, quân ta cứ thắng ròng
CÕI Bắc ngàn năm hoài trĩu nặng
TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG!

Võ Tấn Hùng (CH Bình Định)
Tác giả