THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ XƯỚNG HỌA CỦA THANH HÀ CÙNG HÀ DUY TỰ
14-02-2020
Bài xướng:  LỠ  HẸN

Xuân về dào dạt những niềm vui
Tấm thiệp cầm tay dạ rối bời
Bởi sức khỏe tồi không dám lại
Vì đường xa ngái phải bàn lui
Cona * quái ác còn xâm hại
Dịch cúm nguy nan chửa đẩy lùi
Gặp buổi trớ trêu đành lỡ hẹn
Mong rằng bạn hiểu nỗi lòng tui .😀
                                   Thanh Hà

Bài họa của Hà Duy Tự:
ĐÀNH LỖI HẸN

Cứ việc ngồi nhà vẫn thấy vui
Dưa lê trên mạng tốt bời bời
Đi thì rọ miệng không cho tiến
Ở lại rượu bia chẳng được lui
Cơn lốc hội hè đang cuốn hút
Co ro na dịch vẫn chưa lùi
Ta ngồi cùng bạn câu thơ họa
Lỗi hẹn mong rằng bạn hiểu tui !

                         Từ Hạ - Hồn Quê
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, cây, ngoài trời, văn bản, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Hà Duy Tự, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, văn bản và thiên nhiên
Tác giả