THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM TẠI HÀ TĨNH
13-02-2020
THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM TẠI HÀ TĨNH

            Theo kế hoạch, ngày 21/3/2020 sẽ tiến hành Đại hội lần thứ III Hội thơ Đường luật Việt Nam  và ngày 22- 23/3/2020 sẽ tổ chức HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh song do đại dịch Virus Corona đang diễn ra rất phức tạp, vì vậy Trung ương Hội quyết định tạm hoãn tổ chức hai sự kiện nói trên.  Khi nào  giải quyết  ổn dịch  cúm Corona , Trung ương Hội Thơ Đường luật Việt Nam sẽ thông báo kế hoạch tổ chức sau. 
          Rất mong Ban Chấp Hành các Chi hội và Hội Thơ Cơ sở thông báo để các hội viên được rõ.

                                                                                     Hà Nội ngày 13/02/2020
                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                   Nguyễn Quang Chính      
Tác giả