THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ NGUYỄN VĂN BÁU - HỒNG SƠN HÀ TĨNH
10-02-2020
KHAI BÚT THƠ XUÂN
  ( Mồng 8 tết )

Vui Xuân ngắm cảnh dệt tình Xuân
Chắp bút đường thi hoạ mấy vần
Vốn quỹ thời gian dầu ngắn lại
Nguồn kho sức khỏe dẫu vơi dần
Trau dồi: “Đức,Tín”ngời phong cách
Rèn luyện:”Tâm,Tài” sáng đạo nhân
Hướng tới tương lai đang rộng mở
Đường đời thăng tiến vẫn ngời xuân.
 

T/g : Nguyễn Văn Báu CH Hồng Sơn Hà Tĩnh 

Tác giả