THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ LÊ TRƯỜNG HƯỞNG - HÀ NỘI
08-02-2020

CHỜ XUÂN TIỄN ĐÔNG

Chờ Xuân khắc khoải mãi trong lòng
Cây cỏ tưng bừng hé mắt trông
Nụ đã rắc đầy còn nấp lá
Hoa đang lấp ló chửa đơm bông
Trời mây xao xác chim chao cánh
Mặt nước tóe tung cá quẫy vồng
Le lói nắng vàng xuyên kẽ chiếu
Mai Đào rực nở tiễn mùa Đông

Lê Trường Hưởng

Ảnh minh họa sưu tầm

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, thiên nhiên và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, thiên nhiên và ngoài trời
Tác giả