THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

NGÀY GIỖ TỔ
05-02-2020

NGÀY GIỖ TỔ

Tháng giêng mùng tám mỗi mùa Xuân
Hậu duệ Đông A hướng : Tộc Trần
Liệt Tổ thiên niên...Gieo hạt đức
Kế Tôn bách thế...Nẩy mầm nhân.
Nam Long phó úy son còn thắm
Trình phả hướng quê dạ sáng ngần
Mùng tám tháng giêng Người nhớ nhé
Bẩy cành hội tộc : Báo nguồn ân;

      Đức Thái Trần - Tiền Hải, Thái Bình

.

Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, ngoài trời và trong nhà
Tác giả