THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA CỦA NGUYỄN MINH NHẬT
05-02-2020

Bài xướng:

HỌC THƠ ĐƯỜNG
( vui cuối năm)

Thơ đường vốn dĩ chả bằng ai
Đối luật vần niêm chẳng dễ xài
Hữu hảo tung hoành xa vạn lý
Ta còn tập tễnh cạnh rừng gai
Nhờ thi sĩ giỏi chu từng đoạn
Cậy lão thành hay chỉnh hết bài
Phải mất thời gian tìm học chữ
Theo thầy nấu sử vẫn hoài sai
Nguyễn Minh Nhật - 26/12/2019
*************
Bài họa của Trương Bùi Phúc Hảo:

KHIÊM NHƯỜNG HỌC HỎI
(NĐT – LTVT - NTVV)
-------------------------------
Nhận cảm thi đường dễ mấy ai
Lời thơ xướng họa giữ yên xài
Chi đừng thỏa mãn buông tà ngạo
Chả đặng khinh thường rã chướng gai
Hữu sự nhân từ trui phẩm chất
Bền tri chữ thắm vực câu bài
Chu toàn học mãi mong ngày tỏ
Đến ngưỡng cao cầu chẳng sợ sai.

Phúc Hảo 26/12/2019

**************************
Bài họa của Xuân Hùng:
KHỔ NHỮNG AI
NĐT

Đón nhận thơ đường khổ những ai
Ngày đêm mải miết dễ chi xài
Mong thầy chỉ dậy xem từ rõ
Ngóng bạn trao rồi mở ngữ gai
Khắc nghĩa nào hay lời học hỏi
Bày câu chẳng đẹp ý trong bài
Thôi đành trải nỗi lòng chân thật
Hữu hảo xem rồi luận đúng sai


Bài họa của Nguyễn Bích Yến:

CÓ LẼ HỌC NỮA


Có lẽ văn từ chẳng được ai
Vì âm cứ lẫn lộn chưa xài
Trong lòng chữ rối còn thêm điệu
Giữa mộng đêm nằm tưởng nếm gai
Kiếm kẻ tô vần sao lỡ nhịp
Tìm câu thả ý bỗng sang bài
Thôi đành ẩn tích lên rừng giũa
Những lúc thanh nhàn sửa lại sai
**********************************
Bài họa của Tấn Thường:
LUYỆN THƠ ĐƯỜNG
( hoạ - nđt - ltvt - ntvv )

Tự nhủ thơ mình vẫn kém ai
Đường thi rõ thật rất nan xài
Niêm, vần, luật, đối...đan dường chỉ
Lỗi, bệnh, câu, từ...bủa giống gai
Xướng mãi xem còn chưa ổn nhịp
Hoà luôn thấy cũng chẳng yên bài
Vì yêu phải luyện hoài cho đúng
Bởi thích nên rèn dẫu bị sai...
27/12/2019
**************


Bài họa của Thục Nương

SẼ CHẲNG SAI


Bữa học thơ đường biết hỏi ai
Làm xong lại chỉnh dễ đâu xài
Do là chữ cuối khui nhầm cọc
Cũng bởi câu đầu móc lộn gai
Kiếm chị xem vần mong đảo ngữ
Tìm anh xét điệu để treo bài
Mai này bỗng giỏi không lười biếng
Ráng luyện thêm nhiều sẽ chẳng sai.
27/12/2019
-----------

Bài họa của Mạnh Hùng:

----- VUI CẢNH… -----
Cũng nghiên, mực bút giống như ai
Xướng họa đường thi rảnh rỗi xài
Đối nhịp ngu ngơ nan vạn dải
Luật niêm non nớt điệp trùng gai
Vần sai vận lạc câu cười mải
Ý tứ từ thơ lẫn lộn bài
Vạn điển thiên kinh tra cứu mãi
Đọc hoài xem tái thế mà sai !!!..

******************************
LÝ Mạc Sầu
KỆ LUẬT
( nđt , ltvt , ntvv , đv )

Khổ nỗi bao lần họa cứ sai
Vần niêm cố chỉnh nhạt nguyên bài
Khi thì hạc tất nhòe kinh hãi
Bữa chợt âm trùng hẳn thấy gai
Vướng mảnh tình thơ hồn lỡ dại
Nhìn trang ảo mạng thính tuôn xài
Thôi đành lặng lẽ gom dòng trải
Mặc những câu từ chả giống ai.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
Tác giả