THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ CỦA TRẦN VĂN CƯỜNG
04-02-2020

CHIA SẺ CÙNG ÔNG KIM QUỐC HOA

Bảy sáu xuân đời trải gió sương

Thành phần cao tuổi vẫn kiên cường

Phanh phui kế bẩn người vô luật

Đả phá trò hèn kẻ bất lương

Chính sự thăng trầm chen sáng tối

Quan trường hóc hiểm vấp tai ương

Tâm thanh, chí lớn Trời không phụ

Chủ tịch Thơ Đường tỏa ánh dương.

---------

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 3 -2 -2020

Trần Văn Cường quý tặng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười
Tác giả