THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

HỒNG LĨNH HÔM NAY
02-02-2020

HỒNG LĨNH HÔM NAY

Bãi Vọt xưa nghèo, cảnh khổ vương
Nay nhìn Hồng Lĩnh ngát vầng dương
Đường thông, hè thoáng, già đi dạo
Nhà rộng, xe sang, trẻ tới trường
Vòng xuyến giao hòa, hoa tỏa ngát
Trung tâm kết nối, sắc lừng hương
Chỉnh trang đô thị sang, giàu, đẹp
Một dải Lam Hồng tỏa bốn phương !

T/g : Nguyễn Văn Báu - HVHTĐL HỒNG SƠN - Hà Tĩnh

-------------------------

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời và ngoài trời
Tác giả