THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

KHÚC TÌNH XUÂN
02-02-2020

KHÚC TÌNH XUÂN (*)

Mai vàng đã giục trước thềm XUÂN
Ra thế, ta vừa thêm tuổi XUÂN
Trước ngõ XUÂN còn tươi sắc lá
Trên đầu tóc vội nhạt màu XUÂN
Thơ XUÂN một thuở ru vườn mộng
Phím nguyệt bao mùa lẩy tiếng XUÂN
Cho dẫu XUÂN đời nghiêng dốc nắng
Tim hồng vẫn gọi khúc tình XUÂN!
LÊ NGỌC THẠC
(*) Báo Văn nghệ Đồng Tháp số Xuân Canh Tý.

Tác giả