THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

MỸ LỤC THANH
26-01-2020

MỸ LỤC THANH

Mỹ Lục Thanh hòa để nhớ thương
Đón xuân gửi những bạn thơ Đường
Chắp vần muội đã mơ màng tưởng…
Thả tứ hoa càng lộng lẫy hương
Hũ quý bình ngon cùng tận hưởng
Cảnh vui dáng đẹp vẫn khiêm nhường
Xướng hay họa giỏi tròn nhân nghĩa
Mỹ Lục Thanh hòa để nhớ thương.

Quang Chính – Mùng 2 Tết Canh Tý - 2020

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, bao gồm Nguyễn Quang Khải, Dương Đoàn Trọng, Nguyen Van Giảng, Nguyễn Kim Ngôn, Ngoc Pham và Thu hồng, mọi người đang cười, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thu hồng, Thanh Sơn Bùi Nguyễn, Tấn Khiên, Dương Đoàn Trọng và Đăng Định, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Tác giả