THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

LỜI CÂY ĐÀO
26-01-2020

LỜI CÂY ĐÀO

Hoa mới dù cây cũ lắm rồi
Ơn trời lộc đất dưỡng sinh tôi
Cành cong vẫn trổ mầm ươm nụ
Rễ xoắn còn xuyên nhánh gọi chồi
Tháng hạ còng thân che nắng đổ
Ngày đông quặn lá đựng sương rơi
Xuân về rút ruột dâng màu đỏ
Chẳng có hương thơm vẫn đẹp đời

Dương Đoàn Trọng
Sáng mồng một tết Canh Tý - 2020
Hình - Internet

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Tác giả