THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THƠ CHÚC TẾT, MỪNG XUÂN CỦA NHÀ THƠ DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG VÀ TRẦN VĂN CƯỜNG
19-01-2020

CHÚC TẾT

Chiu chắt quanh năm được mấy lời
Đầu tiên kính chúc tết ông trời
Gieo mưa thả nắng sao vừa đủ
Biết nỗi buồn đau của kiếp người

Chúc đất từ xưa có tiếng lành
Thôi dù đắt rẻ chớ đua tranh
Xóm làng giữ lấy câu rào giậu
Gia tộc nhịn nhường em với anh

Chúc túi ai ai cũng có tiền
Nhưng đừng nghĩ chuyện ước mua tiên
Trao đi đổi lại bằng chân lý
Chớ sắc như dao chém chữ hiền

Chúc bạn xa gần chúc chính tôi
Trời cho một chỗ cứ yên ngồi
Kính trên nhường dưới đừng quên nghĩa
Sướng khổ giàu nghèo ở đúng ngôi

Dương Đoàn Trọng
14-1-2020
------------------------
Văn Cường xin họa:
-----------
MỪNG XUÂN

Mừng xuân muốn chúc bạn đôi lời
Sướng khổ đừng ca cẩm tại Trời
Cõi tạm Sinh, Già rồi Bệnh, Tử
Nhân sinh xứng đáng phận Con Người.

Lương tâm hướng thiện sống an lành
Tước vị đâu cần để cạnh tranh ?
Của cải công danh thành cát bụi
Vì đời nối gót bậc đàn anh.

Đừng theo lốc xoáy trọng kim tiền
Ái quốc lòng thành hướng tổ tiên
Đói sạch rách thơm không hiểm ác
Con ngoan, rể thảo với dâu hiền.

Văn ôn võ luyện chí rèn tôi
Chỗ phó thường dân vững chãi ngồi
Chẳng khó ba đời, giàu mấy họ ?
Tình thơ nghĩa bạn mãi bền ngôi !

14/1/2020

Trong hình ảnh có thể có: Văn Cường Trần và Dương Đoàn Trọng, mọi người đang cười, kính mắt và bộ vét
Tác giả