THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

MỪNG XUÂN CANH TÝ - 2020
19-01-2020

MỪNG XUÂN CANH TÝ – 2020

Xuân về lịch sử sắp sang trang

Rực rỡ đào mai nở thắm vàng

Đất Việt Đường thi bay lấp lánh

Trời Nam lục bát dạo mơ màng

Thơ ngân vạn nẻo tình chan chứa

Nhạc vọng muôn nơi nghĩa rộn ràng

Diệt ác trừ gian lò rực cháy

Ngàn năm Tổ quốc đẹp huy hoàng.

Quang Chính – 19/01/2020

Trong hình ảnh có thể có: hoa, chim, thực vật và thiên nhiên
Tác giả