THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO MỚI CỦA HỘI
10-12-2019

Lo go.1.jpgToàn Văn bản 

VIỆN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

                      HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

                                     =======&=======

                                                       Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm  2019

                    THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI

(Một số thông tin về tổ chức; yêu cầu chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III

và Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XV)

     Thường trực Hội Thơ Đường luật Việt Nam trân trọng thông báo với các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc một số thông tin sau đây:

1.     Về công tác tổ chức:

     * Theo Quyết định số 13/QĐ-VNC ngày 15/11/2019 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc do Giáo sư Hoàng Chương ký, Nhà báo-Nhà thơ Kim Quốc Hoa, cựu Chủ tịch Hội Thơ Đường luật Việt Nam (giai đoạn 2011-2015), cựu Tổng biên tập Báo Người cao tuổi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách Hội Thơ Đường luật Việt Nam từ ngày 15/11/2019 để đảm nhiệm toàn bộ công việc của người đứng đầu Hội. (Số ĐT:0979527205 và Email: quochoakim@gmail.com).

     * Ngày 2/8/2019 BCH họp, bầu bổ sung NSUT- Đại tá Nguyễn Thế Phiệt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Thơ Đường luật Việt Nam (ĐT: 0983831919).

    * Từ ngày 01/12/2019, Trụ sở của Hội đặt tại 59 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (cũng là Trụ sở của Viện).

      2. Về Tài khoản ngân hàng:

     * Từ ngày 01/12/2019, Tài khoản ngân hàng của Hội như sau:

TK: 17757431945 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Chi nhánh Hà Nội (SCB). Chủ tài khoản là Kim Quốc Hoa.

     * Các Chi hội, CLB trực thuộc, các tổ chức, cá nhân chuyển tiền về TK trên, yêu cầu ghi rõ (tách bạch) các khoản tiền: Hội phí, in Thơ Đường luật Việt Nam (Tập XV), in Thơ “ Đường về Hà Tĩnh”; in chuyên san Thơ Đường luật Đất Việt (Tập 18 và 19…); ủng hộ hội thảo, tài trợ quỹ, mua Kỷ yếu Hội thảo Thơ Đường đời Lý,v.v…

     3. Một số công việc cụ thể trước mắt:

     * Theo Nghị quyết của BCH họp ngày 2/8/2019 tại Hà Nội, Thường trực Hội đang tích cực chuẩn bị để tiến tới 2 sự kiện quan trọng năm 2020. Đó là: Đại hội đại biểu lần thứ III (sau 9 năm) và Ngày hội Thơ Đường luật toàn quốc lần thứ XV tại Hà Tĩnh diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/3/2019).

    * Tập trung hoàn chỉnh kế hoạch, xây dựng kịch bản (chương trình) Đại hội, Ngày hội: Tổng kết (báo cáo hoạt động trong 9 năm), xây dựng phương hướng hoạt động, phát triển Hội; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (2012); Chuẩn bi nhân sự BCH khóa III và các nội dung, chương trình Ngày hội. Đồng thời khẩn trương biên tập, biên soạn, xuất bản, phát hành các ẩn phẩm: Thơ Đường luật Việt Nam (Tập XV), Thơ “Đường về Hà Tĩnh”, chuyên san Thơ Đường luật Đất Việt (Tập 18 và 19),v.v…

     4. Yêu cầu các Chi hội, CLB trực thuộc tiến hành khẩn trương, thực hiện các việc sau:                                                                                                                    

     * Tiến hành tổng kết năm, kết hợp tổ chức Đại hội (nếu đến nhiệm kỳ), nộp báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, giới thiệu người vào BCH khóa III, đề nghị khen thưởng. Trong báo cáo cần nêu rõ số hội viên, hội viên 85 tuổi trở lên, tình hình đóng hội phí, sự thay đổi về nhân sự,v.v…

     Đại hội Chi hội, CLB và tổ chức hội nghị tổng kết, giao lưu thơ (do các vị thường trực ở xa, bận công việc…) ít có điều kiện đến dự nên các cơ sở mời Ủy viên BCH, Cố vấn tại địa phương, khu vực (theo phân công) đến dự, đại diện BCH và chỉ đạo.

    * Mỗi Chi hội, CLB cần có ít nhất một hộp thư điện tử riêng (email) của người phụ trách, hoặc của cán bộ, hội viên trong Chi hội, CLB có email (đăng ký vởi Thường trực Hội). Phấn đấu trong năm 2020, đạt 100% các Chi hội, các CLB có email để giao dịch chủ yếu bằng công nghệ thông tin thay cho cách gửi thư tài liệu qua bưu điện vừa tốn kém vừa lâu về thời gian.

    * Trong tháng 01/2020 BCH sẽ họp quyết định những vấn đề quan trọng cho Đại hội, Ngày hội nên yêu cần các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo về qua emai (nếu có), trước mắt gửi về: quochoakim@gmail.com,  hoặc gửi thư phát nhanh qua đường bưu điện về Văn phòng Hội.

     * Các Chi hội, CLB khẩn trương thu hội phí năm 2019 (nếu chưa nộp), thu hội phí 2020, thu tiền in Thơ Đường luật Việt Nam (Tập XV), in Thơ “Đường về Hà Tĩnh”,v.v…để có kinh phí xuất bản.

     *Chuẩn bị, bầu (hoặc cử) đại biểu đi dự Đại hội lần thứ III ngày 21/3/2020, cử đoàn đại biểu đi dự Ngày hôi lần thứ XV vào ngày 22/3/2020 tại Hà Tĩnh (số lượng đại biểu BCH sẽ quy định, thông báo sau).

     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin được phản ảnh về Thường trực Hội, hoặc các Ủy viên BCH địa phương, hay khu vực.

      Kính mong các cơ sở trực thuộc Hội quan tâm, tiến hành tốt các công việc nêu trên đây.

    Trân trọng cảm ơn!

                                 TM/BCH HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

                                                       Phó Chủ tịch Phụ trách

                                                                     (Đã ký)

 

                                                             KIM QUỐC HOA

Tác giả BBT