THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

THÔNG BÁO MỚI CỦA HỘI
04-12-2019
  Lo go A nho.jpgXin Thông báo nguyên nội dung

THÔNG BÁO

      Từ ngày 01/12/2019   Tài khoản của Hội như sau;

    TK:17757431945  Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Hà Nội. 

      Các chi hội, cá nhân gửi tiền về cần ghi rõ các khoản: Hội phí, tiền in Thơ Đường  luật Việt Nam (Tập 15), thơ Đường về Hà Tĩnh, Thơ Đường luật Đất Việt (Chuyên san), Tài trợ, Quỹ Từ thiện An Thiện Đường,v.v...

                                  Thường trực Hội  .ĐT Liên hệ :0979527205


 

Tác giả BBT