THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Bài thơ " Vô Đề " của Khổng Minh thời Tam quốc
09-11-2019
i261524.gif Xin giới thiệu với các bạn bài thơ Vô đề của Khổng Minh , Những suy ngẫm thì bài thơ có đề .. Tùy các bạn tự đặt . đẻ chúng ta cùng suy ngẫm về sự đời theo kiểu Không Minh. Bài thơ Do Quý Mỳ sưu tầm và dịch

無題

          原作孔明

大夢谁先覺

平生我自知

草堂春睡足

窗外日遲遲

 

 Phiên âm:

 
Vô đ 
             Nguyên tác Khng Minh


Bình sinh ngã tự tri. 

Thảo đường xuân thuỵ túc, 

Song ngoại nhật trì trì.

Đại mộng thuỳ tiên giác, 

                       

Dịch nghĩa

 

Đại mộng thùy tiên giác mộng lớn ai biết trước

Bình sinh ngã tự tri lúc thường ta tự hay

Thảo đường xuân thụy túc ngoài song ngày đi chậm

Song ngoại nhật trì trì nhà cỏ xuân ngủ đầy

 

Dịch Thơ:

 

Không Đề

Mộng lớn ai tường trước

Lúc thường lão tự hay

Trong lều xuân ngủ kỹ

Ngoài cửa chậm tan  ngày.

                                   Qúy Mỳ

 


Tác giả BBT