THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG ĐỜI LÝ
11-10-2019
Ky yeu hoi thao thoi ly.jpgXin được giới  thiệu


KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG ĐỜI LÝ.

 

  Trong chương trình hoạt động của  mình Hội thơ Đường luật Việt Nam  đã được Viện Nghiên cứu , bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc  đồng thuận .Đầu tháng 10 năm 2019 Hội đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học “ Thơ Đường luật đời Lý “ 

     Một thời gian trước đó Thường trực Hội đã gửi  giấy mời đề nghị các Nhà nghiên cứu , Các Thành viên của Hội viết tham luận cho cuộc Hội thảo. Tới mốc thời gian tổ chức Hội thảo đã có  hơn 50 bài tham luận gửi về . Giáo sư Nguyễn Khắc Phi và PGS Tiến sĩ Nguyễn Công Lý đã dành nhiều thời gian để tuyển chọn và biên tập. Trung tuần tháng 9 cuốn kỷ yếu của Cuộc Hội thảo đã được in ấn . Ban tuyển chọn lọc ra được 39 bản tham luận lên khuôn với tập kỷ yếu khổ 16x24 với số trang gần 400 trang do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành, bìa cứng, trình bày trang trọng với một số tấm ảnh màu kèm theo . Nội dung đa dạng, phong phú những tựu trung đều khẳng định:Trải qua hơn ngàn năm Bắc thuộc, quá trình cộng cư cùng với sự tiếp xúc với chữ Hán và văn hóa Hán, các dân tộc Việt Nam đã dần dần chủ động sử dụng chữ Hán trước hết là trong hành chính và trong giáo dục, rồi cả trong sáng tác văn học, hình thành một nn văn học chữ Hán của chính dân tộc mình. Đến đời Lý đã thoát li khỏi sự đô hộ trực tiếp của phong kiến phương Bắc, thì bên cạnh chữ Hán vẫn tiếp tục được coi trọng, người dân bản địa Việt Nam còn sáng tạo ra chữ viết cho bản ngữ của mình. Đó là các hệ thống chữ viết ô “vuông” theo hình mẫu chữ Hán, được gọi là chữ Nôm: Người Kinh (tộc người Việt) có chữ Nôm Việt, người Tày có chữ Nôm Tày, v.v..

Với chữ Nôm Việt, ở Việt Nam đã hình thành nên một nn văn chương chữ Nôm (bên cạnh văn chương chữ Hán). Và chính trong lĩnh vực sáng tạo văn học, chữ Nôm gắn lin với ngôn ngữ dân tộc đã tạo nên những tác phẩm có giá trị, chiếm những vị trí cao nhất trong văn học cổ điển Việt Nam. Ở đời Lý cũng vậy và cho mãi tới nhà Trần, thì Nguyễn Thuyên và Nguyễn Sĩ Cố mới có sự bứt phá rành rọt chữ Nôm trong sáng tác thơ theo thể luật Đường (Ngũ ngôn tứ tuyệt, Ngũ ngôn bát cú, Thất ngôn tứ tuyệt, Thất ngôn bát cú), mà đương thời cũng như sau này gọi là thể “Hàn luật”. Nay chúng ta gọi là thơ Đường luật Việt Nam

     Nhìn chung, vương triều nhà Lý tồn tại khá dài trong lịch sử phong kiến Việt Nam với thời gian là 216 năm (1009-1225). Trong thời gian 216 năm đó, nhà Lý truyền nối được 9 đời vua. Trong giai đoạn lịch sử này do những điều kiện chính trị kinh tế, văn hóa xã hội, tôn giáo... nên thơ cận thể theo thể tứ tuyệt ngũ ngôn và thất ngôn mà chủ yếu là thơ Thiền phát triển. Yếu tố chủ quan cũng như khách quan đã tồn tại một nền văn học dân tộc được tiếp thu từ tinh hoa văn hóa thế giới,( cụ thể văn thơ Trung Hoa) trong đó thành phần khá lớn là thơ tứ tuyệt theo thể luật Đường, đặt nền móng cho sự phát triển thơ luật Đường Việt Nam sau này. Vương triều nhà Lý đã có những đóng góp to lớn trong lịch sử đất nước, cũng như tài sản chất chứa ban đầu  vào kho tàng văn hóa dân tộc. Xin gới thiệu Tập Kỷ yếu giá trị này với Bạn đọc.

   Nếu độc giả cần dùng xin liên hệ với Văn phòng Hội : số nhà 8 . 49/30 Phố Trần Cung Hà Nôi  Số điện thoại : 0988 476851, 0983891945 Sách sẽ được tới tận tay bạn đọc.

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Tác giả BBT