THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Tạ Lỗi với cố nhân . sưu tầm Thái Dõan Mai
15-09-2019

261524.gifXin được giới thiệu

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC

 

   Tạ     lỗi       cố      nhân

 

_Lời đề dẫn: Cuối thế kỷ mười tám , Hải Thượng phải tuân lệnh Quận Huy ra Thăng Long chữa bệnh cho con trai Đặng thị Huệ . Nhân chuyến này ,sau 40 năm,Người gặp lại người vợ chưa cưới ( nay là một ni sư) . Cảnh cũ người xưa,thề nguyền gia biến, lưu lạc cách xa, tuổi già sức yếu,buồn vui tan hợp, ân hận muộn màng...Người ghi lại trong một bài thơ Đường luật (trích từ Thượng Kinh ký sự)

 

_Nguyên tác : bằng chữ Hán 

 

_Phiên âm Hán Việt :

 Tạ tội cố nhân (đầu đề này do tôi đặt )

 

Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa

Kim nhật tương khan khổ tự ta

Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ

Song mâu xuân tận hiện hình hoa

Thử sinh nguyện tác càn huynh muội

Tái thế ưng đồ tốn thất gia

Ngã bất phụ nhân nhân phụ ngã

Túng nhiên như thử nại chi hà.

 

Dịch nghĩa: Tạ lỗi cố nhân

 

Vì sao nhãng mà xẩy ra bao biến cố để lụy đến bao người

Hôm nay gặp nhau than thở bao điều cay đắng

Trong nụ cười nặng tình chứa bao nước mắt

(Ta và nàng) tuổi già mắt đã mờ

Kiếp này xin được làm anh em kết nghĩa

Kiếp sau hai ta mong được là một gia đình bình dân

Ta không phụ người sao người phụ ta

(“ta” ở đây là người vợ,tác giả chỉ trích mình tệ bạc)

Sự đời như thế biết làm sao 

 

_Dịch thơ: Người ơi thứ lỗi

Không muốn thế này chuốc lỗi lầm,

Bữa ni găp lại thật thương tâm.

Tình dày hai chữ hoen dòng lệ

Xuân hết đôi tròng hiện bóng râm.

Huynh muội kiếp này lòng nguyện ước

Phu thê tái thế chữ tri âm.

Trung trinh chung thủy tình cam phụ

Đành biết làm sao tự nhủ thầm.

 

           Hà Nội ngày 9 tháng 8 năm 2019 

              Thái doãn Mại .Garden City Thạch bàn

            Long Biên Hà Nội .Đt 0374 067 136

 

Tác giả BBT