THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ Xướng họa của Chị hội Hồng sơn chào mừng Quốc Khánh
05-08-2019
Co doi.jpgXin giới thiệu

 KN Ngày Quốc Khánh mồng 2 tháng 9

 

MỐC VÀNG SON

 

Ngày hai tháng chín mốc vàng son

Cách mạng mùa thu nỗi sóng cồn

Háo hức muôn dân niềm mộng thỏa

Hân hoan cả nước ước mong tròn

Tuyên ngôn Bác đọc vang sông núi

Cương lĩnh Đảng truyền dậy nước non

Hạnh phúc, Tự do đời khởi sắc

Việt Nam ĐỘC LẬP mốc vàng son

                                  TG : Nguyễn Văn Báu

Bài họa 1:

NGHĨA SẮT SON
Một chín bốn lăm đỏ dấu son.
Phong trào phản đế nổi như cồn.
Bác Hồ lập Đảng mười lăm tuổi.
Tướng Giáp cầm quân chín tháng tròn. 
Đánh đổ thực dân giành lại nước. 
Lật nhào phong kiến giữ gìn non. 
Tuyên ngôn độc lập vang sông núi. 
Dân - Đảng muôn đời nghĩa sắt son. 
                                                     Nguyễn Tiến Lương

Bài họa 2

SÁNG MÃI LỜI NGƯỜI 
Sáng mãi lời Người dạ sắt son 
Biển người hô sóng cuộn dâng cồn 
Lời thê quyết tử vangsông núi 
Tiếng vọng muôn sau giữ vẹn tròn 
Hai cuộc trường chinh rung bốn biển 
Ngàn năm cơ nghiệp trí dời non 
Đảng ở trong dân, truyền hịch nước 
Sáng mãi lời Người dạ sắt son. 
                                              Nguyễn Minh Huy 

Bài họa 3

MÙA THU CÁCH MẠNG
Mùa thu cách mạng điểm màu son
Tạo hóa vần xoay biển hóa cồn
Bành trướng mưu sâu đang xóa bỏ
Xâm lăng kế hiểm đã khuyên tròn
Ba đình một thủa vang trời đất 
Xô viết muôn đời dậy núi non
Lời Bác tuyên ngôn vang bốn biển
Rừng cờ Hà nội rực màu son.
                                                  Kiều minh Nhật

 

 

Tác giả BBT